Jäsenyys

Sairauskassan jäseniä ovat Valmet Technologies Oy:n, Kudokset-liiketoimintayksikön Tampereen tehtaan työntekijät.
Kassaan eivät kuitenkaan kuulu tarvittaessa töihin kutsuttavat harjoittelijat tai henkilöt, joilla on määräaikainen, enintään 4 kuukautta kestävä työsuhde.

Kassan jäsenyys on pakollinen. Jäsenmaksu on 1,25 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta, kuitenkin enintään 45 euroa/kk ja se peritään palkanmaksun yhteydessä.

Ulkojäsenyys

 Lisäksi kassaan kuuluvat ulkojäseninä henkilöt, jotka on irtisanottu osakkaan, Valmet Technologies Oy:n, Kudokset-liiketoimintayksikön Tampereen tehtaan palveluksesta ja jotka välittömästi jatkavat työskentelyä jonkun muun työnantajan palveluksessa Valmet Technologies Oy:n Tampereen tehtaalla.
He ovat oikeutettuja jatkamaan ulkojäseninä niin kauan kun työsuhde on voimassa johonkin Valmet Technologies Oy:n Tampereen tehtaalla toimivaan työnantajaan.

Ulkojäsenen jäsenyys on vapaaehtoinen ja sitä on haettava 30 vuorokauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Jäsenmaksu on 45,00 € / kk.

 

Liittymislomakkeita löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.

Muut

Vuorotteluvapaan, yli 30 vrk kestävän lomautuksen, hoitovapaan, opintovapaan tai muun palkattoman vapaan ajalta korvauksia ei makseta.
Palkattomalla vapaalla olevalle jäsenelle suoritetaan kassan etuuksia, jos hän ilmoittaa halukkuutensa jäsenmaksun maksamiseen koko palkattoman vapaan ajalta. Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa palkattoman vapaan alkamisesta.

Jos jäsen on palkattomalla vapaalla sairauden tai synnytyksen vuoksi, korvaukset maksetaan normaalisti.

Palkattomalla vapaalla olevan jäsenmaksu on kiinteä 45,00 euroa kuukaudessa.

 

Liittymislomakkeita löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.