Sairauskassan etuudet

Korvausta on haettava 6 kk:n kuluessa maksun suorittamisesta.

Korvaukset maksetaan jäsenen pankkitilille.

Ohessa esimerkkejä kassan korvauksista sekä ohjeita etuuksien hakemiseen.
Yksityiskohtaiset tiedot kassan maksamista eduista löydät säännöistä.

POLIKLINIKKA- , TERVEYSKESKUS- YM. VASTAAVAT MAKSUT
 • Julkisen terveydenhuollon terveyskeskusmaksu, sairaalan poliklinikkamaksu ja päiväkirurgiasta peritty maksu korvataan kokonaan.

 • Leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä peritty lääkärinpalkkio, jos hallitus jäsenen hakemuksesta päättää siihen suostua joko kokonaan tai osaksi.

  Etuushakemus hallitukselle

  Hakemuslomake löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.

SAIRAALAN JA KUNTOUTUSLAITOKSEN, KOTISAIRAANHOIDON HOITOPÄIVÄMAKSUT
 • Enintään 20 vrk:lta saman sairauden johdosta kalenterivuodessa.

 • Kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu edellä mainittuun määrään saakka, jos hallitus jäsenen hakemuksesta päättää siihen suostua.

 • Yksityisen sairaanhoitolaitoksen maksu joko kokonaan tai osaksi, jos hallitus jäsenen hakemuksesta päättää siihen suostua.

  Etuushakemus hallitukselle

  Hakemuslomake löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.

LÄÄKKEET
 • Sairausvakuutuslain mukaista alkuomavastuuta ei korvata

 • Alkuomavastuun täytyttyä 75% lääkärin määräämistä sairausvakuutuslain mukaan peruskorvattavista lääkkeistä ja alemman erityiskorvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla.

 • Kassan korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta myös sairausvakuutuslain mukainen korvaus lasketaan. Viitehintaa kalliimmista vaihto-kelpoisista lääkkeistä jäsenen on maksettava itse hinnanerotus ellei reseptissä ole lääkärin merkintää vaihtokiellosta.

 • Korvausta ei kuitenkaan suoriteta ylemmän erityiskorvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä eikä sairausvakuutuslain mukaisen vuotuisen omavastuuosuuden ylittävistä lääkkeistä

75 % Kelan korvauksien ulkopuolelle jäävistä muista reseptilääkkeistä, jos hallitus jäsenen hakemuksesta päättää siihen suostua.

Etuushakemus hallitukselle

Hakemuslomake löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.

Sopimusapteekit, joista laskutus suoraan Sairauskassaan omavastuun ylittävältä osalta (jäsenkortti esitettävä):

 • Apteekki Ideapark
 • Apteekki Koilliskeskus
 • Atalan sivuapteekki
 • Bonusapteekki
 • Kangasalan 1. apteekki
 • Kaukajärven apteekki
 • Koskikeskuksen apteekki
 • Lielahden apteekki
 • Peltolammin sivuapteekki
 • Pirkkalan 1.apteekki
 • Suoraman apteekki
 • Tampereen 20. Tammedi apteekki
 • Tesoman apteekki
 • Turtolan apteekki
 • Villilän sivuapteekki
 • Yliopiston apteekki, Tampereen sivuapteekki
YLEISLÄÄKÄRIN PALKKIO

75 % yleislääkärin palkkiosta 100 euroon saakka kalenterivuodessa silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

Kassan maksama %-korvaus lasketaan bruttosummasta, minkä jälkeen siitä vähennetään Kelan korvaus.

ERIKOISLÄÄKÄRIN PALKKIO

75 % erikoislääkärin palkkiosta 250 euroon saakka kalenterivuodessa silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

Kassan maksama %-korvaus lasketaan bruttosummasta, minkä jälkeen siitä vähennetään Kelan korvaus.

FYSIOTERAPIA

75 % lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista enintään 300 euroon saakka kalenterivuodessa, kun tutkimus tai hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

Kassan maksama %-korvaus lasketaan bruttosummasta, minkä jälkeen siitä vähennetään Kelan korvaus.

RADIOLOGISET TUTKIMUKSET

75 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista 300 euroon saakka kalenterivuodessa silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

Kassan maksama %-korvaus lasketaan bruttosummasta, minkä jälkeen siitä vähennetään Kelan korvaus.

KLIINISET RASITUSKOKEET JA ENMG-TUTKIMUS

75 % lääkärin määräämistä kliinisistä rasituskokeista ja ENMG-tutkimuksista 250 euroon saakka kalenteri-vuodessa silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

Kassan maksama %-osuus lasketaan bruttosummasta, minkä jälkeen siitä vähennetään Kelan korvaus.

MUU TERAPIA

AKUPUNKTIO-, KIROPRAKTIIKKA- , OSTEOPATIA-, LYMFATERAPIA- JA NAPRAPATIAHOITO, HIERONTA SEKÄ JALKAHOITO

 • 75 % yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle akupunktio-, kiropraktiikka- , osteopatia-, naprapatia-, lymfaterapia- ja hierontahoidosta 200 euroon saakka kalenterivuodessa. Hoitajan tulee olla asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö.
 • 75 % yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle jalkahoidosta 100 euroon saakka kalenterivuodessa. Jalkahoidon antajan tulee olla asianomaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö, joka on merkitty Valviran ylläpitämään ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.
HOITO- JA APUVÄLINEET
 • Lääkärin määräämistä sidoksista, kenkien tukipohjallisista ja niihin liittyvistä arvioinneista, lääkärin määräämistä yksilöllisistä hoitosukista ja apuvälineistä yhteensä 300 euroon saakka kalenterivuodessa

 • Lääkärien määräämien hoitovälineiden, laitteiden ja mittarien hankinta joko kokonaan tai osaksi, jos hallitus jäsenen hakemuksesta päättää siihen suostua.

  Etuushakemus hallitukselle

  Hakemuslomake löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.

  HUOM! Lääkärin määräys on hankittava ennen etuuteen oikeuttavaa tapahtumaa.
SILMÄLASIT JA LASERLEIKKAUS

Silmälasikorvaus maksetaan vain yksistä laseista.

 • Kaksi vuotta kassaan kuuluneelle jäsenelle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien tai piilolinssien hinnasta 85 % joka toinen vuosi 350 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti.

  Jos jäsen hankkii silmälasit joka kolmas vuosi, hänelle korvataan silmälasien tai piilolasien hinnasta 85 % 525 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti.

  Korvauksen edellytyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi.
 • Silmien laserleikkauksesta 1000 euroa, jos jäsen kyseisenä vuonna on oikeutettu silmälasien hankintaan.

  Jos jäsenelle maksetaan korvausta silmien laserleikkauksesta, hän on oikeutettu uuteen korvaukseen viiden vuoden kuluttua edellisestä laserleikkauksen korvaamisesta.

  Myös silmälasien tai piilolasien korvaukseen hän oikeutettu viiden vuoden kuluttua laserleikkauksen korvaamisesta.
HAMMASHOITO
 • 350 euroa kalenterivuodessa.

Etuushakemus hallitukselle

Hakemuslomake löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.

HUOM! Maksukuitista pitää ilmetä, että kuluista on vähennetty Kelan osuus.

HAUTAUSAVUSTUS

Jäsenen kuoltua kuolinpesälle 1000 euroa

MUU KUSTANNUS
 • Lääkärin määräämästä tarpeellisesta hoidosta tai tutkimuksesta johtuva muu kustannus, jos hallitus yksittäistapauksissa ja erittäin painavista syistä katsoo siihen kohtuulliseksi suostua.

Etuushakemus hallitukselle

Hakemuslomake löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.