Vakuutus­suhde

Sairauskassan vakuutettuja ovat Valmet Technologies Oy:n, Kudokset-liiketoimintayksikön Tampereen tehtaan työntekijät.

Kassaan eivät kuitenkaan kuulu tarvittaessa töihin kutsuttavat harjoittelijat tai henkilöt, joilla on määräaikainen, enintään 4 kuukautta kestävä työsuhde.

Kassan vakuutussuhde on pakollinen. Vakuutusmaksu on 1,25 % ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta, kuitenkin enintään 45 euroa/kk ja se peritään palkanmaksun yhteydessä.

Muu vakuutettu

 Lisäksi kassaan kuuluvat muu vakuutettuna henkilöt, jotka on irtisanottu osakkaan, Valmet Technologies Oy:n, Kudokset-liiketoimintayksikön Tampereen tehtaan palveluksesta ja jotka välittömästi jatkavat työskentelyä jonkun muun työnantajan palveluksessa Valmet Technologies Oy:n Tampereen tehtaalla.
He ovat oikeutettuja jatkamaan vakuutussuhdettaan niin kauan kun työsuhde on voimassa johonkin Valmet Technologies Oy:n Tampereen tehtaalla toimivaan työnantajaan.

Muu vakuutetun vakuutussuhde on vapaaehtoinen ja sitä on haettava 30 vuorokauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Vakuutusmaksu on 45,00 € / kk.

 

Liittymislomakkeita löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.

Muut

Vuorotteluvapaan, yli 30 vrk kestävän lomautuksen, hoitovapaan, opintovapaan tai muun palkattoman vapaan ajalta korvauksia ei makseta.
Palkattomalla vapaalla olevalle vakuutetulle suoritetaan kassan etuuksia, jos hän ilmoittaa halukkuutensa vakuutusmaksun maksamiseen koko palkattoman vapaan ajalta. Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa palkattoman vapaan alkamisesta.

Jos vakuutettu on palkattomalla vapaalla sairauden tai synnytyksen vuoksi, korvaukset maksetaan normaalisti.

Palkattomalla vapaalla olevan vakuutusmaksu on kiinteä 45,00 euroa kuukaudessa.

 

Liittymislomakkeita löytyy myös Yrittäjänkadun pääilmoitustaululta lokerikosta.